website

Nieuwe website

De nieuwe website is in de lucht!

De grootste verandering is de naam van de website: vriendenvansonsbeek.nl i.p.v. sonsbeek.nl. Zo is het duidelijker wat we doen.
Ook zijn de e-mailadressen aangepast.
In het nieuwe bulletin komt er meer informatie.

Er is een nieuwe pagina bijgekomen, JEUGD  .
We zouden graag meer betrokkenheid van de jeugd willen bij de parken.
Deze pagina zal dan ook nog verder ontwikkeld worden.

Mist u nog iets op de website, of ziet u vergissingen?
Dan graag een bericht aan website@vriendenvansonsbeek.nl