Algemene ledenvergadering of ALV

De algemene ledenvergadering of ALV is de algemene vergadering van een vereniging, hier de Vrienden van Sonsbeek.

Alle leden van de Vrienden van Sonsbeek zijn dan van harte welkom en hebben stemrecht op de ALV.

Een ALV wordt minimaal eens per jaar gehouden: de zogeheten jaarvergadering