Bulletin

Hier staat het bulletinarchief van de Vrienden van Sonsbeek.

De bulletins die de Vrienden van Sonsbeek uitgeven zijn informatieve publicaties, die worden verspreid onder de leden. Het bulletin komt vier maal per jaar uit. Er is een lente-, zomer-, herfst- en een wintereditie.

Een bulletin bevat nieuws over de activiteiten en evenementen die in de parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem worden georganiseerd, updates over lopende projecten en landschapselementen in het park.

Daarnaast delen wij interessante verhalen over de geschiedenis van de parken, de flora en fauna in het park en andere wetenswaardigheden. De tijdschriften dragen bij aan het bewustzijn en de betrokkenheid van mensen bij het park, de recreatie, cultuur en natuur. 
Ook de jeugd willen we  hier meer bij betrekken. Graag horen we meer van jullie!

De VVVS spelen een belangrijke rol in het behouden van dit groene en culturele erfgoed. Want door middel van de bulletins kunnen wij de leden via het bulletin en het brede publiek via de website, op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de drie parken. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen enthousiast worden  gemaakt om de prachtige parken te blijven steunen en ervan te genieten.

Lees alle bulletins vanaf 2006 tot heden.

2011

Nummer 4, jaargang 23, winter 2011
Nummer 3, jaargang 23, herfst 2011
Nummer 2, jaargang 23, zomer 2011
Nummer 1, jaargang 23, lente 2011

2005

2004