Culturele ANBI

De Vereniging Vrienden van Sonsbeek is door de belastingdienst erkend als ‘Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling’ afgekort CANBI.

Dit betekent dat giften, nalatenschappen e.d. voor de goede gever en voor de ontvanger onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de heffing van schenkingsrecht en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zo mogen donaties aan de Vereniging Vrienden van Sonsbeek met de factor 1,25 voor de fiscale aftrek worden vermenigvuldigd. Giften, nalatenschappen e.d. vallen onder deze fiscaal aantrekkelijke regeling.

Voor de precieze voorwaarden voor de vrijstelling van schenkingsrechten en de aftrekbaarheid van giften verwijzen wij naar de informatie van de Belastingsdienst. De Belastingdienst heeft ons de verplichting opgelegd nader omschreven informatie op onze website te publiceren. De gegevens zijn hieronder vermeld:

Naam: Vereniging Vrienden van Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem.
RSIN nummer: 009751440
Adres: Zijpendaalseweg 24a, 6814 CL Arnhem
E-mail: info@vriendenvansonsbeek.nl
Internet: https://vriendenvansonsbeek.nl

Beloningsbeleid: Alle leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet.
Beleidsplan: Het jaarplan is te vinden in het eerste ledenblad van het jaar met de vergaderstukken voor de voorjaars-ALV.

Doelstelling: De Vereniging van Vrienden van Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem wil een klankbord zijn voor de bezoekers van de monumentale parken en voor de eigenaar van de parken, De Gemeente Arnhem. Het doel van de Vereniging is mee te werken aan de instandhouding en verfraaiing van de parken. De vereniging Vrienden van Sonsbeek ondersteunt de Molenplaats Sonsbeek financieel met een vaste bijdrage per lid.

Jaarverslag: Het jaarverslag is te vinden in het eerste ledenblad van het jaar met de vergaderstukken voor de voorjaars- ALV.
Financiële verantwoording: De financiële verantwoording is te vinden in het eerste ledenblad van het jaar met de vergaderstukken voor de voorjaars- ALV.
Uitgave: ons Bulletin verschijnt 4x per jaar. Het wordt gratis toegestuurd aan de leden van de Vereniging Vrienden van Sonsbeek. ISSN 1567-1054 Oplage 800 stuks.

Word lid of donateur

Aftrekbare gift, exemplaar bestand (pdf) voor de schenker

zie ANBI-VV