Watermuseum Arnhem

Watermuseum

Een echt doe-museum waar kinderen en volwassenen allerlei opdrachten uitvoeren over drinkwater, grondwater en dijkbeheer.
Schoon water is niet altijd vanzelfsprekend. Daar valt veel over te vertellen en te leren.
Met de bouw van het museum is de 600 jaar oude watermolen grondig gerestaureerd.

Watermuseum

Waterrad

De nieuwbouw met de expositie bevindt zich grotendeels onder de grond. In 2004 is het museum geopend.

Tien jaar later hebben de Vrienden van Sonsbeek ervoor gezorgd dat er een nieuw houten waterrad is getimmerd zodat de molen weer kon draaien.
Het rad is te zien aan de achterkant van het museum aan de Sint Jansbeek.

De Witte Watermolen