Evenementen en gemeente Arnhem

De Gemeente Arnhem en de parken

De gemeente Arnhem & de parken

De parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem zijn Rijks monumentale parken. Ze zijn gezichtsbepalend voor onze stad, liggen dicht bij het centrum en verbinden onze stad met de Veluwe. De historische, landschappelijke en natuurlijke kwaliteit zijn van grote waarde voor een groeiend aantal bezoekers. Daarom is het belangrijk na te denken hoe we in de toekomst met onze parken om willen gaan.
Bron: www.Arnhem.nl

Beheervisie parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem

De huidige beheervisie komt uit 2008 en is verouderd. Daarom moet er een nieuwe beheervisie komen. Hierin leggen we vast hoe we de komende jaren dit monumentaal historisch groen willen houden en ontwikkelen en hoe we om gaan met toekomstige uitdagingen zoals klimaatverandering en biodiversiteit.

Evenementen beleid

Publicatie van de gemeente Arnhem:  “Al jarenlang worden in Arnhem succesvolle, goedbezochte en veilige evenementen georganiseerd. Arnhem heeft met haar gevarieerd aanbod een goede naam als evenementenstad opgebouwd. Met het locatiegebonden evenementenbeleid wil de gemeente Arnhem een goede balans vinden tussen leefbaarheid en levendigheid in al zijn subjectiviteit.

Het locatie gebonden evenementenbeleid is verder uitgewerkt in locatieprofielen voor onze evenementenlocaties in de openbare ruimte. Het college heeft deze nieuwe locatieprofielen op 19 december 2023 vastgesteld”.

Een locatieprofiel heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden en de voorwaarden van het gebruik van de betreffende locatie voor evenementen.

Hertenkamp

Er is over het Hertenkamp veel discussie geweest. De laatste ontwikkelingen leest u via de links hieronder.
Op de hoofdpagina staan ook de recente nieuwsitems hierover.

Persbericht Park Sonsbeek viert 125e verjaardag met jaar vol activiteiten.

Lees hier het persbericht.Publicatiedatum: 15 april 2024

Kijk in de Sonsbeekagenda voor alle activiteiten rondom het 125 jarig bestaan.