Beleidsplan parken gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem heeft in samenwerking met Strootman Landschapsarchitecten een nieuwe visie en ontwikkelplan ontworpen voor de parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem.

Hieronder staan de tijdlijn, de verslagen en reacties.

Park Sonsbeek Park Zijpendaal Park Gulden Bodem

Tijdlijn

24-1-2024
Bekijk en download de documenten over de beheervisie

19-12-23
Download de raadsbrief hier Raadsbrief Parken visie

Reactienota VVS participatieproces
Download de reactienota hier.

18-07-2023
Onderstaand bericht hebben wij van de gemeente ontvangen:
“Hierbij het eindconcept van de Parkenvisie. Deze eindversie is besproken met verschillende wethouders. Deze versie is ook ingediend voor een monumentenvergunning, zodat we voor elke maatregelen opgenomen in de visie niet apart nog een monumentenvergunning nodig hebben.’

De eindversie Parkenvisie is hier te downloaden in pdf (101mb).

Nadat de monumentenwet vergunning is verkregen wordt de visie ter besluitvorming aan het college voorgelegd en daarna ter informatie aan de raad gestuurd. Daaropvolgend gaan we aan de slag.”

6 september 2022:
Derde presentatie van de 90% versie van de ontwikkel- en beheervisie Sonsbeekparken (Michiel van Zeijl, Bureau Strootman en Robin Driessen, Gemeente Arnhem).
Klik hier voor het 90% plan (31MB)

15 juni 2022:
Klik hier voor de schriftelijke reactie van de Vrienden van Sonsbeek aan Steffan Vos. (Raadsadviseur Gemeente Arnhem)

13 juni 2022:
Uitnodiging en verzoek om te reageren op Raadsvoorstel betreffende evenementenbeleid van de APV van de gemeente Arnhem.

2 mei 2022:
Bevestiging van ontvangst van de reactiebrief door Robin Driessen van de gemeente Arnhem.

24 april 2022:
Klik hier voor de Reactiebriefvan de VvS : punt voor punt behandeld zoals besproken in het voltallige bestuur VvS.

6 april 2022:
Tweede presentatie van de 50% versie van de Ontwikkel- en Beheervisie Sonsbeekparken (Michiel van Zeijl, Bureau Strootman en Robin Driessen, Gemeente Arnhem).
Diverse partijen zijn uitgenodigd en worden gevraagd op dit plan te reageren zowel positief als negatief (ondersteuning en kritiek).
Klik hier voor het conceptplan 50% versie van Bureau Strootman (14MB).

8 december 2021:
Eerste digitale vergadering over Ontwikkel- en Beheersvisie Sonsbeekparken.
Klik hier voor het verslag.