ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021

Algemene Ledenvergadering
(agenda en verslag)

De Algemene Ledenvergadering 2021 heeft in verband met de Covid-19 maatregelen digitaal plaatsgevonden op maandag 13 december 2021. Het bestuur dankt alle aanwezige leden voor hun aanwezigheid en inbreng. Het verslag van deze vergadering zal binnenkort worden gepubliceerd op deze pagina.

De agenda voor deze ALV:
1 Opening.
2 Actualiteiten
3 Secretarieel jaarverslag
4 Financieel jaarverslag (decharge van penningmeester en bestuur)
5 Bestuurswisselingen.
6 Beleidsplan: Missie en Visie.
7 Rondvraag.
8 Sluiting

De bijlagen bij de agenda vindt u hier:
Secretarieel Jaarverslag 2021
Financieel Jaarverslag 2020
Verslag kascommissie 2020
VvS Conceptbegroting 2022

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering vindt u hier:
Geanonimiseerd verslag digitale ALV dd 13 december 2021