BEZWAAR KOMST AARDFEESTVARKEN

Feestaardvarken_Juni 21-foto-Zefanja-Hoogers-gr
Hieronder staat de communicatie tussen de gemeente Arnhem en de VvS betreffende het plaatsen van Feestaardvarken in ParkSonsbeek.
8 November 2022
 
Beste mevrouw,
 
Als bestuur van de Vereniging Vrienden van Sonsbeek (VvS) vragen wij u om ernstig rekening te houden met de volgende overwegingen en vragen betreffende de plaatsing van het Feestaardvarken in het Sonsbeekpark.
 
  • 1) het park is een Rijksmonument,
  • 2) het park heeft een grote historische waarde,
  • 3) wij vragen u om rekening te houden met de zichtlijnen vanuit de straat (Zijpendaalseweg),
  • 4) er is een beleid ten aanzien van kunstwerken in het Sonsbeekpark: geen toevoegingen van kunstwerken in het park tenzij er een ander kunstwerk wordt verwijderd,
  • 5) hoe past de plaatsing van het Feestaardvarken in de beheersvisie van de parken zoals opgesteld door bureau Strootman en de gemeente?
 
Vanuit het visie- en beleidsplan van de VvS hebben wij een afweging gemaakt:
  • het aspect economie: nee;
  • het aspect ecologie: nee;
  • het aspect erfgoed: nee;
  • het aspect energie kan met ja beantwoord worden: het is een leuke speelgelegenheid voor kinderen, maar dit kan ook elders plaatsvinden.
 
Wij zien uw antwoord op bovengenoemde punten graag tegemoet en zijn zeker bereid tot nader overleg.
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de VvS,
Frank van den Elshout, secretaris.