VERANDERDE BEHOEFTEN GEBRUIK PARKEN

Schone schijn Sonsbeekpark 2021

Veranderende behoefte in het gebruik van de parken, hoe gaan we daarmee om?

Regelmatig bereiken ons berichten van mensen die bezorgd zijn over een situatie in het park. Soms wordt er wel eens vanuit gegaan dat de Vrienden verantwoordelijk zijn voor Sonsbeek.
We zijn natuurlijk blij met de betrokkenheid en de signalen, echter zijn de Vrienden gesprekspartner van de eigenaar, in dit geval de gemeente. En in samenspraak met de gemeente en betrokken bezoekers/belangstellenden proberen de Vrienden de parken Sonsbeek, Gulden Bodem en Zijpendaal zo goed mogelijk door te geven aan volgende generaties.

Schone schijn

Een actueel onderwerp is bijvoorbeeld het geplande Grote Schijn event in oktober. Op zich leuk om mensen meer te betrekken bij flora en fauna middels licht en geluid, maar….

De Vrienden worstelen met dergelijk gebruik.
– Is het redelijk om een gedeelte van het openbare park af te sluiten voor een event?
– Wat doet het uiteindelijk met flora en fauna?
– Hoe loopt het vergunningentraject?

Dan zie je dat meningen verdeeld kunnen zijn. Het is niet voor of tegen, maar waar we het wel over eens zijn is dat het park geen schade mag ondervinden.
En dus zijn we met de gemeente in gesprek om te voorkomen dat het park blijvende schade zal oplopen.

Hernieuwde visie

De Vrienden zien dat dergelijke onderwerpen steeds vaker de kop opsteken. De behoefte om het park anders te gebruiken dan bij aankoop in 1899 wordt steeds groter. Het is al lang niet meer de trouwfoto bij de waterval……
En dat vraagt om een hernieuwde visie, een visie die de kaders vanuit de Vrienden duidelijk weergeeft. Steeds vanuit het oogpunt het park te beschermen, te gebruiken, maar ook in goede staat door kunnen geven aan de gebruikers na ons.

Op 12 mei 2022 organiseert de Vrienden haar tweejaarlijkse conferentie. Die zal in zijn geheel aan dit thema gewijd worden. En u bent daarbij natuurlijk van harte welkom.