Geen Feestaardvarken in Sonsbeek

Feestaardvarken_Juni 21-foto-Zefanja-Hoogers-gr

Bezwaar plaatsing Feestaardvarken in Park Sonsbeek

Arnhem, 8 juli 2024

Zeer geacht college, beste mevrouw Bouwkamp,

In de bijlage ontvangt u onze brief waarin wij ernstig bezwaar maken tegen uw voornemen tot plaatsing van het Feestaardvarken in het Sonsbeekpark.
Wij zien uw reactie gaarne tegemoet binnen de wettelijk gestelde termijn,

met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van Sonsbeek,

Frank van den Elshout, secretaris.

Lees hier de hele brief.