LEDENRAADPLEGING FEESTAARDVARKEN

Ledenraadpleging plaatsing Feestaardvarken

 

Beste Vrienden van Sonsbeek,

Enige tijd geleden hebben wij een digitale ledenraadpleging gehouden over de voorgenomen plaatsing van het Feestaardvarken in park Sonsbeek, op het Jansveld. Daarin hebben wij u gevraagd aan te geven of u het standpunt dat door het bestuur is ingenomen -geen plaatsing van het feestaardvarken op die plek in Sonsbeek- ondersteunt of dat u het bestuur adviseert hierin een heroverweging te maken.
De mailing is verzonden aan ca. 430 leden, waarvan er ruim 100 hebben gereageerd. Hartelijk dank daarvoor.

De cijfermatige uitslag is dat 73% van de respondenten heeft aangegeven het standpunt van het bestuur te ondersteunen.
Door u is ook vrij massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw eigen (pro danwel contra) overwegingen kenbaar te maken en dat is fijn omdat we zo ook leren wat er leeft binnen de leden van onze vereniging. Het voert te ver om al deze reacties hier integraal op te nemen, maar hieronder leest u, gecomprimeerd, een representatieve selectie daaruit.

Tegenstanders van de plaatsing gaven daarvoor onder meer onderstaande argumenten:

 • Er ontstaat een groot contrast tussen de statigheid van Sonsbeek en de “volksheid” van het Feestaardvarken
 • Het beeld veel te groot voor Sonsbeek
 • Er is sprake van schending van de zichtlijnen
 • Het park lijkt steeds meer een evenemententerrein te worden
 • Er is een groot risico op vandalisme en het ontstaan van een hangplek voor jongeren in avond en nacht
 • De beoogde locatie is het meest historische, het meest kernachtige stuk van Arnhem
 • Niet ieder cadeau aan de stad hoeft in Sonsbeek te landen
 • Op de eerdere locatie was sprake van een ravage aan beplanting rondom het object onder andere door vandalisme en het risico op herhaling in Sonsbeek is aanwezig
 • Het is passender om op die plek iets te doen dat naar verleden wijst
 • Sonsbeek is centraal gelegen voor Arnhem Noord, maar zeker niet voor alle stadsbewoners
 • De rust die dit gedeelte van het park uitstraalt, midden in de stad, is van onschatbare waarde en gaat voorgoed verloren
 • Dit kunstwerk verdient een plaats waar het de trots van een wijk kan versterken

Door de voorstanders van de plaatsing werden onder meer de volgende argumenten aangevoerd:

 • Het park is weinig attractief voor kinderen, dit kan door het Feestaardvarken veranderen
 • Het is een gouden combi met Watermuseum
 • Een aardvarken is ook natuur
 • Het is een fantastisch speelobject; gun de kinderen deze speelplek en wees kritischer op andere dingen (brommers, fietsers, geluidsoverlast van concerten)
 • Verandering is goed, het park verandert voortdurend, het park moet met de tijd mee groeien. Het is door de tijd heen door mensen gemaakt, een levendig geheel
 • De zichtlijnen blijven niet op alle plekken, maar toch voldoende behouden
 • Het lijkt een prima plek, maar misschien eerst met visualisatie duidelijk maken hoe het eruit komt te zien
 • Het zorgt voor meer aanloop naar en aantrekkelijkheid van het park, Watermuseum en Molenplaats
 • Het wordt een icoon voor Arnhem, net als de Lazy King
 • Het park wordt er (nog) levendiger door
 • Ouders kunnen gebruik maken van horecavoorzieningen, terwijl kinderen spelen
 • Het is een prachtige toevoeging op de “follies” in het park
 • Plaatsing getuigt van respect voor eigenaar en (gerenommeerd Arnhems) kunstenaar

Naast dat er veel gebruik is gemaakt van de mogelijkheid de standpunten toe te lichten zijn door respondenten ook veel alternatieve locatiekeuzes voorgedragen, met een variatie in plekken in zowel Arnhem Noord als in Zuid.

De resultaten van deze enquête zijn in het bestuur besproken; wij voelen ons hierdoor gesteund en zullen onze inspanningen ter voorkoming van de plaatsing van het Feestaardvarken op die bewuste plek voorzetten.

Met vriendelijke groeten,
Margreet van Gastel,
Voorzitter.