ALV Algemene Ledenvergadering 15-04-2024

Algemene Ledenvergadering 2024

Lezing Tellegen april 2024

 

Beste leden van de Vereniging Vrienden van Sonsbeek,

Graag nodigt het bestuur van de Vrienden van Sonsbeek u uit voor de ALV op maandag 15 april 2024.

Deze vergadering zal een feestelijk tintje hebben omdat park Sonsbeek dan 125 jaar in het bezit is van de gemeente Arnhem.
Zo wordt er een interessante lezing gehouden over J.W. Tellegen.
Hier leest u er meer over. De lezing wordt afgesloten met een gezellige borrel.

De vergadering zal worden gehouden in de Molenplaats, Zypendaalseweg 24a te Arnhem, inloop vanaf 19.00 uur en start vergadering om 19.30 uur.

In de bijlagen treft u de agenda aan, de notulen van de vorige vergadering, het financiële jaarverslag en het algemene jaarverslag.

De notaris is bezig met het opstellen van nieuwe statuten. Mochten deze nog tijdig binnenkomen dan sturen wij u die nog apart toe.

Wij hopen u te mogen ontmoeten op onze ALV,

namens het bestuur van de Vrienden van Sonsbeek

Frank van den Elshout, secretaris

Agenda | Notulen vorige vergadering

| Financieel Jaarverslag | Algemeen Jaarverslag