Nationale Zaaidag 19-04-2024

 

Zaaidag Vrienden van Sonsbeek in de Parken Sonsbeek, Zijpendaal, Gulden bodem. 21 april 2024

Aanleiding

Nationale zaaidag is een landelijk concept waarbij aandacht gevraagd wordt voor de fourage van vogels en insecten.
Dit jaar bestaan ook de parken Sonsbeek-Zijpendaal-Gulden Bodem 125 jaar.

In feite bestaan ze langer, maar zijn 125 jaar publiekelijk toegankelijk. Reden om deze twee gegevens samen te laten vallen. De Vrienden van Sonsbeek willen een “cadeau” geven door samen met schoolkinderen wilde bloemen en grassen te zaaien. Denk daarbij aan rogge, haver, klaprozen etc. In samenwerking met de gemeente.

Dit veld heeft een oppervlakte van 25.000 vierkante meter en de randen worden ingezaaid. Watzal het mooi zijn om dat te zien bloeien! Op 19 april gaan leerlingen van de Arnhemse Montessorischool en de Pieter Jongeling samen zaaien. De verwachting is dat er ongeveer 175 leerlingen deel zullen nemen.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Tijdschema 19 april

  • 9.30 – 9.45. verzamelen aan het begin van het grote veld achter Casa Bianca
  • 10.00. in vier groepen uiteen naar de verschillende gemarkeerde velden.
  • 10.00 – 10.30. uitleg door begeleiders, de gemeente zorgt voor 8 pers.
  • 10.30 – 11.30. daadwerkelijk zaaien en harken
  • 11.30 – 12.00. afsluiting met chocolademelk

We kijken uit naar een mooie bijeenkomst!

Meer info? Margreet van Gastel, tel: 0652375236

Mede namens Sanne Blok, Jan Floor en Niels van der Graaff, de voorbereidende commissie.