BEPERK EVENEMENTEN

De Vrienden van Sonsbeek zijn niet tegen evenementen in de parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem. Wel vinden zij dat er op dit moment teveel evenementen zijn. Het park Sonsbeek is een Rijksmonument dat bescherming behoeft.

Op dit moment is er vooral aandacht voor verdichting van de grond onder sommige bomen/boomgroepen, die veroorzaakt wordt door voertuigen en publiek. De Vrienden van Sonsbeek pleiten daarnaast voor aandacht voor het voorkómen van vervuiling (plastic, metaal en glas) tussen bomen en planten. Ook willen wij overlast voor de dieren in het park, de bezoekers en de omwonenden beperken.

Uit de recente enquête van de gemeente Arnhem blijkt dat mensen het park vooral waarderen om het (cultuur-historische) monumentale groen, rust en wandelmomenten. Tevens blijkt uit de enquête dat veel mensen de evenementen waarderen. Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag óf en in hoeverre de waardering voor een evenement samenhangt met waardering voor Park Sonsbeek.

Een ander zwak punt van de enquête is dat alle evenementen over één kam geschoren worden. Heeft de waardering voor evenementen betrekking op grootschalig popconcerten, een markt voor streekproducten bij de Witte Villa of op de kabouterweek?