JAARVERSLAG 2019

Kleine waterval Park Sonsbeek Arnhem

Jaarverslag 2019

In het binnenkort te verschijnen winterbulletin kunt u lezen dat de Algemene Ledenvergadering dit jaar niet heeft plaatsgevonden. Ook de Vrienden van Sonsbeek zijn in hun activiteiten helaas getroffen door de maatregelen als gevolg van het Covid-19 virus.

Wij vragen u om op deze manier het financiële jaarverslag te beoordelen en mogelijke vragen en/of opmerkingen aan ons kenbaar te maken. We zullen daarop in ons voorjaarsbulletin of eerder via deze website reageren.

Financieel jaarverslag 2019

Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2019

Secretarieel jaarverslag 2019