TUMULT ONTSTAAN OVER ZAAGWERK IN PARK GULDEN BODEM

Bomenkap Gulden Bodem

Bomenkap in Gulden Bodem (verslag bezoek Schouwgroep)

Omdat er onder bewoners en in de media tumult is ontstaan over het zaagwerk in het park, is er door enkele leden van de Schouwgroep een bezoek gebracht aan het gebied.

De Schouwgroep Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem is ingesteld nadat de groep in 1992 had meegewerkt aan een Visie voor deze parken. De groep bestaat uit lokaal betrokkenen (o.a. Vrienden van Sonsbeek), externe deskundigen zowel als medewerkers van de gemeente. De groep komt gewoonlijk tweemaal per jaar bijeen om gedane en voorgenomen werkzaamheden (vooral buiten) te bekijken en te bespreken.

 
 Meer gedetailleerde en genuanceerde informatie kunt u lezen in het: Verslag bezoek Schouwgroep aan Gulden Bodem op 12 december 2020