FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 en Begroting 2021

Financieel Jaarverslag 2020 en Begroting 2021

Bent u geïnteresseerd in cijfers? Wilt u weten hoe de vereniging er financieel voorstaat? U kunt het lezen in het Financieel Jaarverslag 2020 en Begroting 2021

De administratie van onze vereniging over het afgelopen boekjaar is gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie, die deze keer werd gevormd door Rik van Dommele en Johan van der Hoek. Zij hebben samen een verslag van hun bevindingen opgesteld dat u hier kunt vinden.

Rik van Dommele heeft inmiddels een aantal keren deel uitgemaakt van de kascommissie en wil ook graag andere leden de gelegenheid geven om hieraan een bijdrage te leveren. Dat betekent dat er een vacature is.

Zou u deel willen uitmaken van de kascommissie en daarmee Johan van der Hoek versterken? Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het jaarverslag? Neem in beide gevallen dan vooral contact met me op.

 

Henk Eenink, penningmeester.