BRUINE BEUK bij Witte Villa wordt geveld

Park Sonsbeek

Bruine beuk bij de Witte Villa wordt geveld

In de stam van de beuk zitten een aantal holtes die een potentiële verblijf- of nestplaats kunnen zijn voor vogels en/of vleermuizen. Deze verblijfplaatsen zijn als ze ook daadwerkelijk door deze dieren in worden gebruikt, beschermd en daarom wil de gemeente de beuk niet zomaar vellen. Voorlopig wordt dan binnenkort de kroon tot aan de hoofdstam verwijderd zodat de holtes voorlopig nog  geschikt zijn als verblijfplaats maar waardoor de veiligheid van publiek voor de aankomende tijd wel geborgd is. Later dit jaar gaat de gemeente de boom  inspecteren op aanwezige fauna en kijkt dan naar de mogelijkheden om de beuk te gaan vervangen.

Gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem heeft de Bruine/rode beuk voor de Witte Villa laten Omgevallen boom Park Sonsbeek mei 2021controleren i.v.m. boomveiligheid. De afgelopen jaren is gezien dat de conditie van de beuk hard achteruit ging en dat de boom al diverse gebreken vertoonde.
Helaas blijkt uit het onderzoek dat de beuk niet meer veilig is en dat deze ook niet meer gaat herstellen. Het is heel jammer natuurlijk maar gezien de veiligheid van de vele parkbezoekers zal de beuk dan ook op korte termijn worden weggehaald.
Het ruimen van de beuk creëert tegelijkertijd ruimte voor nieuw aanplant. Aankomend najaar worden de gaten die zijn ontstaan in deze boomgroep opgevuld met diverse bomen waaronder ook weer Bruine/rode beuken.

Bent u geïnteresseerd in de volledige rapportage omtrent de gezondheid van de beuk en de ontstane veiligheidsrisico’s, leest u dan vooral de Rapportage van IPC De Groene Ruimte over de Bruine beuk bij de Witte Villa in Sonsbeek.

De Vrienden van Sonsbeek blijven met de gemeente Arnhem in gesprek over de staat van de bomen in het park. Dat goede controle op en af en toe ook kap van bomen nodig is blijkt maar weer eens uit het feit dat op 4 mei, tijdens soms stormachtige wind, een oude beuk onder de Belvedère op 6 meter hoogte is afgebroken.

Ook is een grote beuk bij de Grote Vijver aan de Parkweg omgevallen:

foto’s: A. van der Meer

Reactie Jan Floor, boswachter

Gelukkig zijn hierbij geen persoonlijke ongelukken gebeurd maar een sluimerend gevaar is er zeker. We hebben Jan Floor, parkwachter van o.a. Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem, om een reactie gevraagd.

“De oudste bomen zijn ouder dan 200 jaar en veel bomen zijn ouder dan 150 jaar. Deze oude bomen bepalen in hoge mate het gevoel dat je in een historisch landgoed loopt.

Bomen die al geplant zijn voor de scheiding tussen Nederland en België of zelfs voordat Napoleon in Nederland was. Het maakt je bewust van de lange geschiedenis van de prachtige Arnhemse parken. Oude bomen hebben echter niet het eeuwige leven. Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren worden de bomen, die in potentie op een pad kunnen vallen, periodiek beoordeeld op hun veiligheid. Soms helpt het om een dode tak te snoeien, soms om de boomkroon sterk in te korten en soms is het noodzakelijk om de boom te kappen. Om dit te beoordelen worden bomen visueel beoordeeld. Vaak is dit voldoende maar soms vertoont een boom gebreken waarvan niet direct duidelijk is wat de ernst is. In zo’n geval volgt een nader onderzoek. Het advies uit zo’n nader onderzoek kan varieren van het snoeien van enkele takken tot de kap van de boom.

Helaas zijn niet alle gebreken van een boom visueel waar te nemen. Wanneer een boom van bovenaf in rot en de stam aan de binnenzijde helemaal vermolmd is, kan het zijn dat we er aan de buitenkant niets van zien. Een dergelijke boom kan dan ‘spontaan’ afknappen of omvallen. Gelukkig komt dit niet vaak voor maar af en toe gebeurt het.

Daarnaast kunnen met name beukentakken ‘spontaan’ afbreken.Omgevallen boom Park Sonsbeek mei 2021 Er is dan geen enkel ‘gebrek’ waar te nemen en toch breekt de tak af. Dit gebeurt nog wel eens in de zomermaanden wanneer de takken zwaar van het blad en vocht zijn en de kracht op de tak te groot wordt.

Het ligt niet in de bedoeling om alle oude bomen of bomen die mogelijk een risico vormen op voorhand te snoeien of te kappen. Dus hoewel we onze uiterste best doen om onveilige bomen op te sporen en deze veilig te stellen, kunnen we de veiligheid niet voor 100% garanderen.”